Y2K

Czym jest styl Y2K i jak go widać w „późniejszych latach dwutysięcznych”, a także w wymiarze kulturowym

Jeden komentarz

Y2K jest skróceniem angielskiego terminu „year 2000”, który po polsku nosi dłuższą nazwę – (wczesne) lata dwutysięczne. Cała kulturowa otoczka Y2K zalicza się do czegoś abstrakcyjnego, co nazwiemy konceptem, ideą przekształconą w element bardziej namacalny, wspólny, a jednocześnie autonomicznie ludzki, jako że jego reguły możemy realizować na własny użytek i tworzyć pewien remiks. W ten sposób dzięki kulturze masowej rozwija się kreatywna kultura popularna.