Aleksander Fredro – decyzją senatu – stał się patronem 2023 roku. Z tej okazji 5 kwietnia w Collegium Maius w Sali Teatralnej odbyło się Wielkie Czytanie jego najsłynniejszego dzieła, czyli ,,Zemsty”. W roli bohaterów komedii zobaczyliśmy nie tylko studentów, ale także profesorów uczelni.

Studencka inicjatywa

Wydarzenie było pomysłem studentów i studentek Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Zostało zorganizowane przez Julitę Semrau i Łukasza Skrobałę – członków Samorządu Studenckiego WFPiK. Do udziału w Wielkim Czytaniu zaproszono władze Wydziału, profesorów oraz studentów. Organizatorzy przydzielili występującym konkretne role bohaterów, którzy pojawiają się w komedii Fredry. Dzięki temu usłyszeliśmy m.in prodziekanę Krystynę Pieniążek-Marković, grającą Podstolinę, wicedyrektorkę Instytutu Filologii Polskiej dr Sylwię Karolak w roli Dyndalskiego oraz prodziekana Krzysztofa Skibskiego jako Rejenta.

Na Wielkie Czytanie zaproszono także uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, czego dowodem była konieczność dołożenia krzeseł na początku spotkania, aby każdy znalazł dla siebie wygodnie miejsce.

Tradycja wspólnego czytania 

Wydarzenie jest także kontynuacją tradycji czytania utworów polskich poetów i pisarzy na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. W zeszłym roku w Collegium Maius odbył się m.in Maraton Czytania Wyspiańskiego, w czasie którego przedstawiano wiersze i fragmenty dramatów młodopolskiego artysty. Wcześniej organizacja podobnych wydarzeń nie była możliwa ze względu na pandemię, teraz jednak Samorząd Studencki chce to zmienić i wrócić do wspólnego odczytywania klasyki.

– Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej powinny brzmieć teksty polskich twórców, także wydarzenia tego typu. Wiadomo, czas organizowania jest zależny m.in od kalendarza, bo najczęściej jest to związane z różnymi rocznicami. Niemniej zachęcamy do brania udziału w takich studenckich inicjatywach – mówi prodziekan, Krzysztof Skibski.

Warto zwrócić uwagę na to, że ogłoszenie o odbywającym się Wielkim Czytaniu Fredry było napisane nie tylko w języku polskim, lecz także ukraińskim i tureckim. Jak podkreśla Łukasz Skrobała, jest to nowy zwyczaj Samorządu Studenckiego WFPiK.

– Robimy to z myślą o studentach zagranicznych, aby też byli na bieżąco z wydarzeniami na Wydziale. Wszelkie informacje, komunikaty publikujemy w różnych językach, mamy zespół tłumaczy, którzy odpowiadają za prawidłowy przekład treści – dodaje członek Samorządu Studentów.

Humor ,,Zemsty” w XXI wieku

Komedia Fredry ma prawie 190 lat. Świat – w porównaniu do fabuły utworu – zmienia się. Czy Papkin lub konflikt sąsiadów są teraz bardziej żałośni niż zabawni? Słysząc śmiechy publiczności w Sali Teatralnej, nie ma wątpliwości, że jest inaczej. Jak wybrzmiało na początku spotkania, Fredro – całkowicie nieświadomie – napisał ,,Zemstę” dla każdego Polaka i każdej Polki. Mimo że m.in. szlachty nie ma już w społeczeństwie, to problemy, kwestie społeczne czy relacje międzyludzkie wyglądają podobnie do tych znanych nam na co dzień.

– Podobało mi się przedstawienie, ciekawie odegrano kilka postaci. Czytałem ,,Zemstę” wcześniej, ale takie czytanie na żywo było interesującym przypomnieniem – mówi Fiodor Kurkou, uczeń Szkoły Podstawowej nr 75 w Poznaniu

Eliza Kunath