Jeśli macie już za sobą pierwsze kroki na studiach i potraficie błyskawicznie kliknąć odpowiednie koszyczki podczas rejestracji na zajęcia, to mamy dla Was kilka kolejnych wskazówek. Tym razem nasza redakcja postanowiła skupić się na technicznych sprawach dotyczących studiów, a także podzielić się cennymi radami związanymi z aktywnością studencką i zajęciami.

Organizacja roku akademickiego 2023/24
Jednym z kluczowych elementów dla każdego studenta jest harmonogram roku akademickiego. Dobrze zapisać tę grafikę na przyszłość. Często będziecie do niej wracać, żeby przypomnieć sobie, kiedy wypadają dni wolne od zajęć lub inne święta na uczelni.

Terminy, które dobrze znać
Sesja egzaminacyjna – okres, podczas którego odbywają się egzaminy końcowe lub zaliczeniowe na studiach. Zazwyczaj odbywa się ona po zakończeniu semestru lub roku akademickiego.
Sylabus – dokument, który zawiera informacje dotyczące przedmiotu lub kursu, w tym celów i zakresu nauki, metody nauczania, wymagań i kryteriów oceniania, zalecanej literatury oraz innych szczegółów dotyczących organizacji zajęć. Jest on przygotowywany przez prowadzącego dany przedmiot lub kurs i przekazywany studentom na początku semestru lub roku akademickiego.
USOS – to właśnie tam ostatnio toczyliście walkę o miejsca w grupach. Jest to cyfrowa platforma dostępna dla studentów, na której można znaleźć różne informacje dotyczące studiów, takie jak plan zajęć, oceny, terminy egzaminów, oraz dokonywać różnych operacji administracyjnych, takich jak zapisy na przedmioty lub zmiany grup.
Outlook / poczta studencka – najważniejsza forma komunikacji z prowadzącymi. Każdy student ma utworzonego (przez BOS) maila, którym posługuje się aż do ukończenia studiów. Login to nazwakonta@st.amu.edu.pl.
Kwadrans akademicki – oznacza to, że w przypadku, gdy zajęcia rozpoczynają się o danej godzinie, studenci mają możliwość spóźnienia się na nie o maksymalnie 15 minut, bez konsekwencji. To pozwala na późniejsze dotarcie na uczelnię lub przeniesienie się z innego miejsca zajęć, szczególnie gdy studiujecie dwa kierunki lub zbyt dużo czasu spędziliście w bibliotece.
Punkty ECTS – system punktów używany na studiach w Europie. Punkty ECTS mają na celu ułatwienie porównywania osiągnięć studentów i usprawnienie ich mobilności między różnymi instytucjami i krajami. Przyznawane są na podstawie osiągnięć studentów w poszczególnych przedmiotach lub kursach. Liczba punktów przypisywana do danego przedmiotu jest uzależniona od jego objętości, czasu i nakładu pracy wymaganego od studenta.
Kolokwium – krótki test lub mały egzamin w czasie zajęć, zazwyczaj wykorzystywany do sprawdzania postępów studentów podczas trwania przedmiotu lub modułu.

Dziekanat nie taki straszny jak go malują
Dziekanat, a obecnie BOS (Biuro Obsługi Studenta) – pewnie wiele słyszeliście o tym miejscu, zazwyczaj w kontekście nieprzyjemnych formalności i stresujących sytuacji. Jednak naprawdę nie ma czego się bać. BOS to miejsce, w którym możemy załatwić wiele spraw związanych z naszym studiowaniem, między innymi:
– wyrobić i przedłużyć ważność naszej legitymacji studenckiej,
– otrzymać niezbędne zaświadczenia, na przykład do ZUS-u,
– załatwić sprawy związane ze stypendium socjalnym, rektorskim oraz zapomogą,
– załatwić sprawy związane z wymianą studencką w ramach programu ERASMUS+.
Szczegółowa rozpiska, gdzie znajduje się BOS dla poszczególnych kierunków na naszym wydziale, dostępna jest pod linkiem: https://wfpik.amu.edu.pl/studia/biuro-obslugi-studentow
Warto pamiętać, że nie tylko w BOS-ie możemy załatwić ważne sprawy studenckie. Warto odwiedzić również gabinet Prodziekana ds. studenckich i kształcenia, który znajduje się nieopodal BOS-u, w pokoju 48. Profesor Krzysztof Skibski odpowiada między innymi za formalności takie jak:
– przedłużenie sesji egzaminacyjnej,
– urlop dziekański,
– Indywidualną Organizację Studiów (IOS),
– zmianę trybu/kierunku studiów.

Pomoc psychologiczna
Studenci naszego wydziału mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej. Wszelkie pytania oraz umówienie się na spotkanie, zarówno bezpośrednie, jak i zdalne, należy kierować do psychologa Borysa Szumańskiego drogą mailową na adres: borys.szumanski@amu.edu.pl.
W strukturze uczelni działa Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego, która oferuje krótko- i średnioterminową pomoc dla studentów, doktorantów i pracowników. Można w niej skorzystać zarówno z terapii psychologicznej, jak i spotkań terapeutycznych. Poradnia znajduje się w Domu Studenckim „Hanka” na al. Niepodległości 26, w pokojach 13, 14 i 16.
E-mail: poradniariwp@amu.edu.pl

UNIMEDYK
Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają możliwość skorzystania z bezpłatnych usług Uniwersyteckiej Przychodni Lekarsko-Stomatologicznej UNIMEDYK. Przychodnia jest zlokalizowana przy ulicy Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu.
Rejestracja do lekarza: +48 690 442 722
Rejestracja do stomatologa: +48 518 566 381
E-mail: przychodnia@unimedyk.pl
Więcej informacji znajdziecie na stronie: http://unimedyk.pl/przychodnia-studencka/

Aktywności studenckie
O kołach naukowych już tutaj trochę pisaliśmy. Jeżeli czujesz, że oprócz zajęć chciałabyś/chciałbyś poszerzać swoją wiedzę i poznać nowych ludzi z takimi samymi zainteresowaniami jak Ty, to koniecznie odwiedźcie stronę WFPiK, gdzie możesz przeczytać informacje o kołach naukowych, które na nim działają. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie:
Oprócz kół naukowych, na naszym wydziale działa również kilka organizacji, do których również możecie dołączyć.
Tutaj link do strony: https://wfpik.amu.edu.pl/studia/aktywnosc-studencka


Cała redakcja „Kto pytał” życzy wszystkim studentom i studentkom owocnego studiowania. Do zobaczenia już niedługo na korytarzach Collegium Maius.


Dominika Kołodziejczak