Do 10 lipca 2023 r. trwa nabór do 7. edycji programu finansowanego ze środków Generalnej Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, która ma odbyć się w Brukseli od 7 do 13 października. Program skierowany jest do młodzieży z pasją do dziennikarstwa i spraw dotyczących integracji i spójności europejskiej. Od rozpoczęcia programu w 2017 r. ponad 170 młodych ludzi wzięło w nim udział. Brzmi ciekawie? To warto aplikować!

Hasło „Youth4Regions” (w dosłownym tłumaczeniu „młodzi dla regionów”) wielu może mówić mało albo wcale i jest to absolutnie w porządku. Za nim kryje się na tyle intrygująca, jak i niestety mało znana, okazja do corocznej kandydatury do rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego, którą warto rozreklamować i która może otworzyć uczestniczącym wiele wyjątkowych dróg.

Czym właściwie jest Youth4Regions? 

To projekt promowany przez Komisję Europejską odpowiedzialną za kształtowanie ogólnej strategii UE, proponując w tym nowe unijne przepisy i kierunki polityki oraz monitorując ich wdrażanie. Zgodnie zatem z unijnym duchem integracyjnym, Komisja postanowiła stawiać na rozwój przyszłych pokoleń dziennikarzy i dziennikarek, oferując im bogaty program szkoleniowy, by zdobywać wiedzę na temat UE, polityki spójności oraz by jednocześnie podnosić świadomość o europejskiej solidarności i konkretnych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską. Dziennikarstwo odgrywa tu bowiem istotną rolę pośredniczącą, stąd pomysł oferowania także docelowych szkoleń z tej dziedziny. Po więcej informacji warto odwiedzić oficjalną stronę internetową projektu: https://youth4regions.euregionsweek.eu/

Jak to dokładnie działa? 

Program obejmuje szkolenia z dziennikarstwa i polityki spójności Unii Europejskiej, szansę na otrzymanie mentoringu od uznanych dziennikarzy podczas Tygodnia Regionów i Miast UE, wizyty w centralach medialnych do spraw UE oraz instytucjach UE, publikację na oficjalnej stronie internetowej UE artykułu o dowolnie wybranym wydarzeniu z Tygodnia Regionów i Miast UE oraz możliwość ponownego uczestnictwa w programie jako edytorzy. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży, łącznie z biletami do komunikacji miejskiej oraz dodatek w wysokości 70€ pokryte są przez Komisję Europejską.

fot. Claudia Garegnani

Youth4Regions – 6. edycja (8-14 października 2022)

Aby lepiej zrozumieć kontekst, w którym odbywa się przebieg programu, warto przyjrzeć się planowi zeszłorocznej edycji. Uwzględnił on m.in. prelekcje o ogólnych celach i działaniu Unii Europejskiej oraz regionalnej polityki spójności Komisji i szkolenia poświęcone technikom i strategiom narracyjnym w dziennikarstwie z aktywnymi zadaniami w formie pracy grupowej z zakresu dziennikarstwa mobilnego oraz wykonania tematycznej fotorelacji miejskiej. Dodatkowo zaoferowano możliwość uczestnictwa, zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie we wszelkich konferencjach, panelach dyskusyjnych oraz wystąpieniach zaplanowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast UE i zwiedzanie siedzib renomowanych agencji prasowych, np. Politico, EurActiv i European Newsroom.

Nagroda dziennikarska im. Bartosza Niedzielskiego i Antonio Megalizziego

Jedno z kulminacyjnych wydarzeń, tradycyjnie odbywające się pod koniec brukselskiego przedsięwzięcia, to wręczenie nagrody imienia dwóch wybitnych dziennikarzy, włoskiego i polskiego pochodzenia, z silnym przywiązaniem do UE i jej wartości, którzy w 2018 r. zginęli tragicznie w trakcie zamachu terrorystycznego w Strasburgu. Nagroda ta przeznaczona jest dla młodych, obiecujących dziennikarzy europejskich na podstawie oceny zaangażowania uczestników w informowaniu o UE, a także jakości ich wcześniejszej pracy i przystąpienia do programu Youth4Regions. Laureaci otrzymują różnorodne upominki (jak profesjonalną kamerą, obowiązkowe narzędzie w pracy dziennikarza) oraz podróż pociągiem do pięciu wybranych krajów europejskich. Dziennik pokładowy laureatek zeszłorocznej edycji nagrody Megalizziego–Niedzielskiego można śledzić pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/partnership-with-media/euinmyregion-train-tips_en

Proces rekrutacyjny z bliska

Jako główne wymagania uczestnictwa w programie Komisja wyznaczyła kilka punktów:

– zainteresowanie działaniami UE we własnym regionie pochodzenia,

– doświadczenie dziennikarskie (studia lub do 2 lat doświadczenia),

– bycie obywatelem Unii Europejskiej lub państwa sąsiadującego w wieku 18-30 lat,

– brak uczestnictwa w poprzednich edycjach Youth4Regions,

– gotowość do wyjazdu do Brukseli w terminie 7-13 października 2023 r.

Dostępnych jest 37 miejsc dla 37 kandydatów wybranych przez jury składające się z pracowników instytucji unijnych związanych z dziennikarstwem i mediami. „Zadanie bojowe”, na którego podstawie można dostać szansę na kwalifikację, polega na przygotowywaniu krótkiego materiału – artykułu (2500-6250 znaków), fotorelacji (3 zdjęcia) lub wideo (2-3 minuty) – na temat dowolnego projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak fundusze unijne przyczyniły się do poprawy jakości życia w miejscu zamieszkania kandydata lub kandydatki. Artykuł, zdjęcia lub krótki filmik musi nawiązywać do motywu przewodniego tegorocznej edycji Youth4Regions, a mianowicie „skills” (umiejętności). 

Konkretne projekty współfinansowane przez UE można znaleźć na poniższych stronach internetowych: 

https://kohesio.ec.europa.eu/en/

https://what-europe-does-for-me.eu/

https://www.interregeurope.eu/

https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/projects-database_en

Przesłane materiały zostaną ocenione pod względem poziomu oryginalności tekstu (historii lub jej niezwykłego ujęcia), umiejętności przykucia uwagi czytelnika, rzetelnego podejścia do prac i badań terenowych oraz poszanowania etycznych zasad dziennikarstwa. Zgłoszenia przyjmowane są we wszystkich 24 językach urzędowych UE. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 sierpnia 2023 r.
Na podstawie osobistego doświadczenia polecam potencjalnym kandydatom, aby stawiali przede wszystkim na oryginalność – zarówno jeżeli chodzi o wybór tematu, jak i sposób jego przedstawienia (styl wzbudzający ciekawość czytelnika, uzasadnienie wyboru, poprawność językowa itp.). Dowody pokazujące starania kandydata w postaci badań terenowych, wywiadów, osobistych materiałów audiowizualnych stanowią dodatkowy atut.  

fot. Claudia Garegnani

Dlaczego warto? „Po tego typu doświadczeniach nie będziesz już tą samą osobą”

To słowa Istvána, węgierskiego uczestnika edycji z 2022 r., które doskonale streszczają wyjątkowe doświadczenie, jakie stanowi uczestnictwo w Youth4Regions. Wielkim plusem programu z jednej strony jest to, że stanowi unikatową okazję, aby poznać od kuchni działanie instytucji europejskich, szczególnie Komisji, oraz zgłębić wiedzę o ciekawych inicjatywach łączących i wspierających ludzi na różne sposoby na całym obszarze unijnym. Chodzi o szalenie przydatną wiedzę dla przyszłych reporterów w obecnym, hiperpołączonym świecie, tym bardziej, gdy mowa o członkowskich krajach unijnych.
– Program zachęcał nas wszystkich do zadawania pytań, szukania odpowiedzi i opowiadania lokalnych historii, które wykraczają poza granice kraju, krótko mówiąc, do bycia dziennikarzem – wspomina Clara z Niemiec.  

Z drugiej strony cenną okazją, jaką oferuje projekt, jest możliwość stworzenia sieci kontaktów zarówno z rówieśnikami, jak i z czołowymi ekspertami z branży dziennikarskiej z różnych krajów europejskich.
– Uczestnicy stali się kolegami, a nawet przyjaciółmi, wymieniali się pomysłami, emocjami, wiedzą i oczywiście swoim pochodzeniem i przyszłymi celami – komentuje Evangelia z Grecji.

Dla niektórych udział w Y4F stanowił trampolinę, aby nie tylko stawiać pierwsze kroki w dziennikarstwie, lecz także, aby rozwijać się konkretnie w wymarzonej dziedzinie pracy. Jest to przypadek Eleonory z Włoch, której dzięki kontaktom networkingowym zawartym w Brukseli udało się dostać się na staż dziennikarski w nowojorskiej siedzibie Politico.
Wiem tylko, że moje serce bije szybko, że moje pióro świeci i że to jest dokładnie to miejsce, w którym chcę być – emocjonalnie opowiada Johanna ze Szwecji po powrocie z Brukseli. 

Claudia Garegnani