Dzień: 2024-01-06

Dziewczyńskość. Wdech i wydech walki

Jest coś uwalniającego w obecnej różnorodności i wracaniem myślami do tego, kim byłyśmy, w trwaniu w tym, kim się stajemy. Jednocześnie jak zaakceptować przemijającą dziewczyńskość, gdy sam proces dorastania jako dziewczyna, w przyszłości kobieta, pełni nieustający obowiązek wcielania się w rolę, przyjmowania różnych min w imię zadowolenia widzów?