Społeczeństwo

Moralność XXI wieku

Roman Polański, Woody Allen, Stuart Burton, Marcin Dubiel. Choć zestawienie tak odmiennych postaci wydaje się wręcz surrealistycznym krokiem, trzeba zauważyć, że łączy ich jedno: umiejętność podtrzymywania własnej pozycji w świecie kina, internetu, mimo, mówiąc lekko, kontrowersji. Fast fashion i jego skutek – micro-trends zajmują dna setek szaf w erze post-pandemicznej. Przez papierowe słomki pijemy napoje z plastikowych kubków. Co mówi to o dzisiejszym człowieku?

Dziewczyńskość. Wdech i wydech walki

Jest coś uwalniającego w obecnej różnorodności i wracaniem myślami do tego, kim byłyśmy, w trwaniu w tym, kim się stajemy. Jednocześnie jak zaakceptować przemijającą dziewczyńskość, gdy sam proces dorastania jako dziewczyna, w przyszłości kobieta, pełni nieustający obowiązek wcielania się w rolę, przyjmowania różnych min w imię zadowolenia widzów?